Perseguint al jugador

Per fer el sentinella Poison Drone que persegueixi el jugador, en primer lloc, he creat un blueprint en què he afegit algunes peces del pack d'assets que he comprat, aquest pack d'assets té peces i materials interessants i em permet crear diferents prototips de drones pel meu joc.

Ja vaig ensenyar part d'aquest disseny al post anterior, ara ha quedat una cosa així. No m'interessa evolucionar més aquest disseny per ara ja que per ser un prototip ja em val:

Poison Drone following player

L'ull vermell brillarà en la foscor, pretenc ajudar el jugador a localitzar el Poison Drone alhora que fer que sigui inquietant.

Després, per indicar a la IA per on pot circular, he afegit a l'escenari un NavMeshBoundsVolume:

Poison Drone following player

La IA de perseguir el jugador s'activarà quan el sentinella el vegi dins del seu radi de visió o el senti, per això he afegit un component "Pawn Sensing" que em proporciona els esdeveniments necessaris per controlar això:

poison drone follow player bp1

A l'Event Graph del blueprint he afegit la lògica amb el node "AI Move To":

poison drone follow player banner

He creat un nou esdeveniment "Follow Player" per poder separar la lògica de perseguir, de la de patrullar, de buscar, etc. Ara com ara només s'activa l'esdeveniment Follow Player però en un futur necessitaré aplicar diferents comportaments que s'activaran amb nous esdeveniments en determinades circumstancies.

Ja ho acabaré de desenvolupar més endavant.

Per ara el resultat obtingut és interessant però el dron gira bruscament:

Poison Drone following player

Per fer el moviment més suau he modificat dos paràmetres:

  • Amb l'element principal del blueprint seleccionat he anat a la secció de detalls Pawn i he desactivat l'opció "Use Controller Rotation Yaw".
  • Amb el component Character Movement seleccionat he anat a la secció de detalls Character Movement (Rotation Settings) i he activat l'opció "Orient Rotation to Movement".

El resultat ha estat satisfactori:

Poison Drone following player

Per ara ho deixo aquí però continuaré treballant a la IA d'aquest sentinella a partir d'aquest punt però per ara tinc:

  • Un prototip que espera quiet fins a veure el jugador.
  • Quan pot veure el jugador el persegueix fins que el toca.
  • El pot perseguir per l'escenari evitant els obstacles.

Poison Drone following player