Instal·lant Unreal Engine

El primer pas lògic és instal·lar Unreal Engine i començar a treballar. En aquest post descriurem breument com instal·lar el motor.


Abans de seguir voldria recalcar que tots els pantalles seran en anglès. Això és perquè és recomanable fer servir la versió en anglès del programari ja que no està del tot ben traduït a l'Espanyol i no té traducció al Català. A més, un altre motiu pel qual és aconsellable utilitzar Unreal en anglès és perquè els conceptes al món de la programació tendeixen a ser en anglès, per exemple: solem dir "shader" en lloc de "ombrejador" per referir-nos a la part del programari que dibuixa la pantalla.

Dit això, ja podem continuar.


Primer anirem a la web del Epic Games Store ja que el programari està disponible a través del seu launcher. Clica sobre el botó blau on indica "Download":

Install Epic Games Store

Es descarregarà un fitxer amb l'instal·lador del Epic Games Store, t'ho instal·les i obres l'aplicació. La primera vegada et preguntarà el teu compte, si no en tens cap hauràs de crear-ne un de nou:

Open Epic Games Store

Aleshores veuràs la pantalla principal. A la part superior dreta tens la icona del teu perfil on pots configurar el "launcher" com vulguis. Ara per seguir amb la instal·lació d'Unreal Engine polsarem sobre Unreal Engine a la part esquerra de la pantalla:

Install Epic Games Store

Seleccionarem la secció "Library":

Install Epic Games Store

Dins la llibreria tindrem el nostre inventari d'assets, projectes i versions instal·lades d'Unreal.

  • Els "assets" seran recursos que pots adquirir al basar d'Unreal Engine dentor del launcher d'Epic Games Store. Alguns són gratuïts i d'altres no. Val la pena estar alerta ja que cada mes regalen alguns assets.
  • Els "projectes" és la secció on es veuran la llista de projectes que tens. Per a cadascú s'indica en quina versió d'Unreal s'estan fent.
  • A dalt veuràs uns quadres amb cadascuna de les versions d'Unreal que tinguis instal·lades. Amb el temps potser necessiteu instal·lar més d'una versió per treballar amb elements nous que una versió anterior no té o per evitar un bug d'una versió nova que heu provat.
  • El botó groc "Launch" de la part superior dreta que pots veure a la pantalla va servir per executar la versió predeterminada d'Unreal d'entre les que tens instal·lades. Si no teniu cap aquest botó no funciona.

A continuació polsarem el botó + per afegir una versió d'Unreal si no en tenim cap instal·lada:

Install Epic Games Store

Ens apareix un quadre gris on podrem seleccionar la versió d'Unreal que volem instal·lar prement sobre el número de versió i després prement sobre el botó groc "Install":

Install Epic Games Store

El procés d'instal·lació pot trigar força. Paciència...

Un cop instal·lada la versió desitjada ens apareix el quadre en un color blavós i el botó "Launch" queda actiu. Si prems aquest botó s'executa Unreal:

Install Epic Games Store

I això és tot. Ja tens Unreal instal·lat:

New Project